Współpraca

Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział w Toruniu

współpracuje z następującymi instytucjami w zakresie prowadzonej działalności:

  • Urząd Marszałkowski
  • Urząd Miasta Torunia
  • „Powrót z U”
  • Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnień
  • Laboratorium Toksykologiczne przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym
  • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
  • Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License