Oferta szkoleniowa

Zarząd Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii Oddział w Toruniu informuje, że
od dnia 17 września 2012 roku Poradnia Profilaktyki Środowiskowej oraz siedziba PTZN
funkcjonuje pod nowym adresem -
Plac św. Katarzyny 9 (teren Zespołu Szkół nr 10, budynek LO nr X, wejście od szczytu)

PRZEKAŻ NAM 1 % PODATKU
KRS NR 0000395029
W TYTULE WPŁATY PODAJ: PTZN ODDZIAŁ TORUŃ
DZIĘKUJEMY !

DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW MIASTA TORUŃ

- PORADY I KONSULTACJE
- PROWADZENIE GRUPY WSPARCIA

TYTOŃ A ZDROWIE
- prowadzący: Ewa Rudewicz- pedagog, socjoterapeuta oraz pedagodzy toruńskich szkół ponadgimnazjalnych
- adresaci programu: uczniowie klas maturalnych - ok. 80 klas maturalnych
- zakres merytoryczny:
Zajęcia prowadzone są w klasach maturalnych przez pedagogów. Podczas zajęć uczniowie uzyskują wiedzę dotyczącą skutków palenia papierosów dla zdrowia.
- termin: wrzesień - grudzień 2018

CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS
- realizator: Małgorzata Kusińska – pedagog
- adresaci programu: dzieci w wieku przedszkolnym
- tematyka:
Zajęcia mające charakter profilaktyczny ukierunkowane na zagrożenia wynikające z czynnego i biernego palenia tytoniu.
- termin: marzec - czerwiec, wrzesień - grudzień 2018

W CIENIU OLBRZYMÓW
- prowadząca: Barbara Nasarzewska - pedagog, socjoterapeuta, terapeuta uzależnień, mediator, praktyk NLP
- adresaci: osoby dorosłe z syndromem DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików) i DDD (Dorosłe Dzieci z Rodzin Dysfunkcyjnych) - 10 - 12 uczestników w grupie
- zakres merytoryczny:
Celem zajęć jest poprawa funkcjonowania w sferze osobistej i zawodowej, wzrost samooceny, mocy sprawczej, budowania satysfakcjonujących związków i relacji. Praca w grupie w życzliwej i przyjaznej atmosferze pozwala uczestnikom 'rozliczyć się' z przeszłością, z tym, co trudne, bolesne, ograniczające. Poznać to znaczy zrozumieć, zrozumieć to znaczy uwolnić się od bólu, lęku, gniewu by budować swoje dorosłe życie. Program realizowany w dwóch częściach po 10 spotkań.
- termin: styczeń - czerwiec, wrzesień - grudzień 2018

MĄDRY RODZIC - SZCZĘŚLIWE DZIECKO - DOBRA RODZINA - warsztat edukacyjno – treningowy dla rodziców - prowadzący: Barbara Nasarzewska; pedagog, socjoterapeuta, terapeuta uzależnień, praktyk NLP, mediator rodzinny - adresat: rodzice, osoby pracujące w kontakcie z innymi, zajmujące się wychowaniem, pomaganiem - zakres merytoryczny:
1) schemat komunikacji – metoda równoważni wg Bandlera
2) bariera w komunikacji – jak działają struktury myślowe
3) empatia czy asertywność
4) manipulacja czy wywieranie wpływu
5) podążanie czyli jak mówić, aby inni chcieli nas słuchać
- termin: marzec - czerwiec, wrzesień - grudzień 2018

WSPÓŁFINANSOWANE Z WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO

- PORADNICTWO RODZINNE
- PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA
- SYSTEMOWE PORADNICTWO RODZINNE
- KONSULTACJE - PORADY SPECJALISTÓW

W CIENIU OLBRZYMÓW
- prowadząca: Barbara Nasarzewska - pedagog, socjoterapeuta, terapeuta uzależnień, mediator, praktyk NLP
- adresaci: osoby dorosłe z syndromem DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików) i DDD (Dorosłe Dzieci z Rodzin Dysfunkcyjnych) - 10 - 12 uczestników w grupie
- zakres merytoryczny:
Celem zajęć jest poprawa funkcjonowania w sferze osobistej i zawodowej, wzrost samooceny, mocy sprawczej, budowania satysfakcjonujących związków i relacji. Praca w grupie w życzliwej i przyjaznej atmosferze pozwala uczestnikom 'rozliczyć się' z przeszłością, z tym, co trudne, bolesne, ograniczające. Poznać to znaczy zrozumieć, zrozumieć to znaczy uwolnić się od bólu, lęku, gniewu by budować swoje dorosłe życie. Program realizowany w dwóch częściach po 10 spotkań.
- termin: styczeń - czerwiec, wrzesień - grudzień 2018

NARKOTYKI - MITY A RZECZYWISTOŚĆ
- prowadzący: Katarzyna Gross - Szumańska - pedagog, socjoterapeuta, psychoterapeuta w trakcie certyfikcji
- adresaci programu: 4 - godzinne warsztaty skierowane do uczniów szkół gimnazjalnych ponadgimnazjalnych
- zakres merytoryczny:
Przyczyny sięgania po narkotyki.
Naturalne sposoby radzenia sobie z trudnościami życiowymi.
Mity narkotykowe a rzeczywistość.
Źródła mitów narkotykowych.
Style zaprzeczeń młodzieży sięgającej po narkotyki
Gdzie szukać pomocy?
- termin: realizacja w szkołach, marzec - czerwiec, październik - grudzień 2018
- kontakt: osobiście z prowadzącą, Katarzyną Gross - Szumańską (tel.: 600-246-243) albo z siedzibą PTZN

JAK MĄDRZE WYCHOWAĆ DZIECKO - ZDĄŻYĆ PRZED PROBLEMEM – warsztat psychoedukacyjny z profilaktyki uzależnień dla nauczycieli, wychowawców, rodziców
- prowadzący: Barbara Nasarzewska; pedagog, socjoterapeuta, terapeuta uzależnień, praktyk NLP, mediator rodzinny - adresat: rodzice oraz osoby pracujące z dziećmi i młodzieżą (nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, pracownicy socjalni, kuratorzy - zakres merytoryczny:
1) Dziecko się zmienia – specyfika okresu adolescencji
2) Mój świat jest kolorowy – środki zmieniające świadomość, subkultury młodzieżowe, sekty, dlaczego dzieci w to wchodzą, jak działają zakazy
3) Szkoła jako źródło siły i frustracji – przyczyny trudności i niepowodzeń szkolnych, zachowania agresywne a deficyty rozwojowe 4) Powiedz mi jak rozmawiamy – postawy w relacjach dorosły – dziecko
5) Spójrz uważniej – etiologia zaburzeń zachowania i emocji
- termin: styczeń - grudzień 2018

MĄDRY RODZIC - SZCZĘŚLIWE DZIECKO - DOBRA RODZINA - warsztat edukacyjno – treningowy dla rodziców - prowadzący: Barbara Nasarzewska; pedagog, socjoterapeuta, terapeuta uzależnień, praktyk NLP, mediator rodzinny - adresat: rodzice, osoby pracujące w kontakcie z innymi, zajmujące się wychowaniem, pomaganiem - zakres merytoryczny:
1) schemat komunikacji – metoda równoważni wg Bandlera
2) bariera w komunikacji – jak działają struktury myślowe
3) empatia czy asertywność
4) manipulacja czy wywieranie wpływu
5) podążanie czyli jak mówić, aby inni chcieli nas słuchać
- termin: marzec - czerwiec, wrzesień - grudzień 2018

- DZIECKO W SYTUACJI KRYZYSU, ROZWODU, ROZSTANIA - warsztat psychoedukacyjny dla rodziców w kryzysie
- realizator: Barbara Nasarzewska; pedagog, socjoterapeuta, terapeuta uzależnień, praktyk NLP, mediator rodzinny, biegły sądowy
- adresaci: rodzice nieletnich w sytuacji kryzysu ( rozwód, rozpad związku, wyjazd rodzica do pracy za granicę)
- tematyka:
1. Sytuacja kryzysowa w rodzinie – konflikt, separacja, rozwód
2. Jak prawo chroni dziecko w sytuacji rozwodu rodziców?
3. Rodzice w sytuacji rozstania/co przeżywają rozstający się małżonkowie?
na co narażone są kobiety, gdy zostają się same z dziećmi / z czym muszą się zmierzyć
na co narażeni są mężczyźni, gdy odchodzą / z czym muszą się zmierzyć
opieka naprzemienna / plan rodzicielski
co zrobić, by pozostać rodzicem
4. Sytuacja psychologiczna dziecka
jak dzieci reagują na rozstanie rodziców?
5. Jak dziecko radzi sobie z rozwodem?
co wpływa na radzenie sobie?
etapy przeżywania przez dziecko rozwodu rodziców
6. 9 życzeń dzieci, których rodzice są w trakcie separacji lub rozwodu
7. Jak pomóc dziecku oswoić się z nową sytuacją / formy pomocy dziecku
8. Nowy partner.
9. Mediacje rodzinne – czym są i jak mogą pomóc w sytuacji konfliktu rodzinnego
- termin: styczeń - grudzień 2018

- SYNDROM WYPALENIA RODZICIELSKIEGO - ZESPÓŁ WYPALENIA SIŁ
- realizator: Barbara Nasarzewska pedagog, socjoterapeuta, terapeuta uzależnień, praktyk NLP, mediator rodzinny
- program dla rodzin z problemem uzależnień
- 2 grupy, każda po 10-12 uczestników
- zakres merytoryczny:
- Opis programu:
Większość rodziców, opiekunów dzieci sprawiających problemy (uzależnionych, eksperymentujących, agresywnych, przejawiających zaburzenia sfery emocjonalnej i społecznej) dotyka zespół wypalenia sił. Powstaje on w wyniku długotrwałego stresu, napięcia, przeciążenia obowiązkami, brakiem zrozumienia ze strony innych, presją społeczną „bycia dobrym rodzicem”.
Często działania terapeutyczne, kompensacyjne, lecznicze nakierowane są na dziecko pozostawiając rodziców z ich lękami, obawami, stereotypami dotyczącymi ich roli i zachowań jakie prezentują wobec dziecka ( odrzucenie, lęk, obawa, strach, zmęczenie, zniechęcenie, negacja itp.) Konsekwencją takich nie ujawnionych i nie przepracowanych stanów emocjonalnych są narastające i zaburzone relacje między dzieckiem a rodzicem. Rodzice nie rozumiejąc swojego zachowania, czują złość, Frustrację, ukrywają to co czują, stosują silne mechanizmy obronne np. (minimalizacje, wypieranie, przeniesienie).
- Cele:
Pokazanie rodzicom, że to co czują i jak się zachowują w sytuacji długotrwałego stresu w problemie jest czymś typowym co wymaga poznania, zrozumienia bez negatywnej oceny samego siebie i opracowania nowej, skutecznej strategii kontaktów z własnym dzieckiem. W konsekwencji większe poczucie mocy sprawczej, danie sobie prawa do przeżywania trudnych stanów emocjonalnych, przećwiczenie w grupie innych osób o podobnych problemach tego z czym mamy trudność, co jest tajemnicą rodziny lub tajemnica osobistą.
- Adresaci:
Rodzice, opiekunowie dzieci i młodzieży z problemem uzależnień, prezentujących zaburzenia zachowania
- zawartość merytoryczna programu:
• Funkcje i zadania rodziców wobec dziecka, skutki samotnego rodzicielstwa
• Postawy wychowawcze rodziców i ich wpływ na funkcjonowanie społeczne dziecka
• Fazy rozwojowe oraz typowe dla tego okresu zachowania dziecka
• Język komunikacji w relacji rodzic – dziecko, preferencje sensoryczne; jak rozmawiać, słuchać, działać
• Jak rozpoznać problem – lista sygnałów ostrzegawczych, typologia zachowań
• Potrzeby dziecka a potrzeby rodzica – źródło konfliktów;
• Gdzie szukać pomocy , jak zadbać o siebie
- termin: styczeń - grudzień 2018

PORADNIA PROFILAKTYKI ŚRODOWISKOWEJ DLA DZIECI, MŁODZIEŻY, DOROSŁYCH UDZIELA BEZPŁATNIE:
PORAD,
KONSULTACJI,
WSPARCIA,

W ZAKRESIE:

- UZALEŻNIEŃ,
- TRUDNOŚCI WYCHOWAWCZYCH,
- SYTUACJI KRYZYSOWYCH,
- PRZEMOCY,
- AGRESJI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU OD 10:00 - 18:00, PLAC ŚW. KATARZYNY 9, TEL. 56 655 52 70.**

GRUPA WSPARCIA DLA RODZICÓW DZIECI UZALEŻNIONYCH - PONIEDZIAŁEK, W GODZ. 16:00 - 18:00

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Zgłoszenia przyjmowane są pod nr tel. (56) 655 52 70 lub e-mail czlp.po|nurotnztp#czlp.po|nurotnztp

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License