Oferta szkoleniowa

Zarząd Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii Oddział w Toruniu informuje, że
od dnia 17 września 2012 roku Poradnia Profilaktyki Środowiskowej oraz siedziba PTZN
funkcjonuje pod nowym adresem -
Plac św. Katarzyny 9 (teren Zespołu Szkół nr 10, budynek LO nr X, wejście od szczytu)

PRZEKAŻ NAM 1 % PODATKU
KRS NR 0000395029
W TYTULE WPŁATY PODAJ: PTZN ODDZIAŁ TORUŃ
DZIĘKUJEMY !

DOFINANSOWANE Z KRAJOWEGO BIURA DS. PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII w WARSZAWIE

- PORADNICTWO RODZINNE
- SYSTEMOWE PORADNICTWO RODZINNE

W CIENIU OLBRZYMÓW
- prowadząca: Barbara Nasarzewska - pedagog, socjoterapeuta, terapeuta uzależnień, mediator, praktyk NLP
- adresaci: osoby dorosłe z syndromem DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików) i DDD (Dorosłe Dzieci z Rodzin Dysfunkcyjnych) - 10 - 12 uczestników w grupie
- zakres merytoryczny:
Celem zajęć jest poprawa funkcjonowania w sferze osobistej i zawodowej, wzrost samooceny, mocy sprawczej, budowania satysfakcjonujących związków i relacji. Praca w grupie w życzliwej i przyjaznej atmosferze pozwala uczestnikom 'rozliczyć się' z przeszłością, z tym, co trudne, bolesne, ograniczające. Poznać to znaczy zrozumieć, a zrozumieć to znaczy uwolnić się od bólu, lęku, gniewu by budować swoje dorosłe życie. Program realizowany w dwóch częściach po 10 spotkań.
- TERMIN:

DZIECKO W SYTUACJI ROZWODU RODZICÓW
- prowadzący: Barbara Nasarzewska - pedagog, socjoterapeuta, terapeuta uzależnień, mediator rodzinny, praktyk NLP, trener biznesu , rozwoju osobistego
- adresaci programu: rodzice w trakcie rozwodu, separacji, osoby opiekujące się dziećmi swoich partnerów oraz ci rodzice, którzy zauważają u swoich dzieci nietypowe zachowania wynikające z trudnych sytuacji rodzinnych - 10 - 12 uczestników w grupie
- zakres merytoryczny:
1. Sytuacja kryzysowa w rodzinie – konflikt, separacja, rozwód
2. Jak prawo chroni dziecko w sytuacji rozwodu rodziców?
3. Rodzice w sytuacji rozstania/co przeżywają rozstający się małżonkowie?
na co narażone są kobiety, gdy zostają się same z dziećmi / z czym muszą się zmierzyć
na co narażeni są mężczyźni, gdy odchodzą / z czym muszą się zmierzyć
opieka naprzemienna / plan rodzicielski
co zrobić, by pozostać rodzicem
4. Sytuacja psychologiczna dziecka
jak dzieci reagują na rozstanie rodziców?
5. Jak dziecko radzi sobie z rozwodem?
co wpływa na radzenie sobie?
etapy przeżywania przez dziecko rozwodu rodziców
6. 9 życzeń dzieci, których rodzice są w trakcie separacji lub rozwodu
7. Jak pomóc dziecku oswoić się z nową sytuacją / formy pomocy dziecku
8. Nowy partner.
9. Mediacje rodzinne – czym są i jak mogą pomóc w sytuacji konfliktu rodzinnego
- termin:

SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW CZ.I
- prowadzący: Alicja Kembrowska - pedagog, socjoterapeuta
- adresaci programu: rodzice, nauczyciele, wychowawcy - 14 - 16 uczestników w grupie
- zakres merytoryczny:
Zajęcia prowadzone są metodami aktywnymi, uczą rodziców i nauczycieli m.in. w jaki sposób rozmawiać z dzieckiem, w jaki sposób pomóc dziecku w radzeniu sobie z własnymi uczuciami, jak reagować i zachowywać się w sytuacji agresji, odmowy ze strony dziecka. Uczy nowych sposobów porozumiewania się dorosłych z dziećmi.
- termin:

DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW MIASTA TORUŃ

- PORADY I KONSULTACJE
- PROWADZENIE GRUPY WSPARCIA

TYTOŃ A ZDROWIE
- prowadzący: Ewa Rudewicz- pedagog, socjoterapeuta oraz pedagodzy toruńskich szkół ponadgimnazjalnych
- adresaci programu: uczniowie klas maturalnych - ok. 80 klas maturalnych
- zakres merytoryczny:
Zajęcia prowadzone są w klasach maturalnych przez pedagogów. Podczas zajęć uczniowie uzyskują wiedzę dotyczącą skutków palenia papierosów dla zdrowia.
- termin:

ZNAJDŹ WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIE
- prowadzący: Małgorzata Kusińska - pedagog
- adresaci programu: nauczyciele, wychowawcy klas 6. szkół podstawowych i klas gimnazjalnych, rodzice - 10 realizatorów, w każdej grupie 25 uczestników
- zakres merytoryczny:
Program Edukacji Antynikotynowej skierowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Ma charakter profilaktyczny, ukierunkowany na wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy. Uczniowie wzmacniają poczucie własnej wartości oraz uczą się radzenia sobie z problemami.
- termin:

NARKOTYKI - MITY A RZECZYWISTOŚĆ
- prowadzący: Katarzyna Gross - Szumańska - pedagog, socjoterapeuta, psychoterapeuta w trakcie certyfikcji
- adresaci programu: 4 - godzinne warsztaty skierowane do uczniów szkół gimnazjalnych ponadgimnazjalnych
- zakres merytoryczny:
Przyczyny sięgania po narkotyki.
Naturalne sposoby radzenia sobie z trudnościami życiowymi.
Mity narkotykowe a rzeczywistość.
Źródła mitów narkotykowych.
Style zaprzeczeń młodzieży sięgającej po narkotyki
Gdzie szukać pomocy?
- termin: realizacja w szkołach, w czwartki godz. 8:00 - 11:30 (w trakcie realizacji)
- kontakt: osobiście z prowadzącą, Katarzyną Gross - Szumańską (tel.: 600-246-243) albo z siedzibą PTZN

SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW CZ.I
- prowadzący: Alicja Kembrowska - pedagog, socjoterapeuta
- adresaci programu: rodzice, nauczyciele, wychowawcy - 14 - 16 uczestników w grupie
- zakres merytoryczny:
Zajęcia prowadzone są metodami aktywnymi, uczą rodziców i nauczycieli m.in. w jaki sposób rozmawiać z dzieckiem, w jaki sposób pomóc dziecku w radzeniu sobie z własnymi uczuciami, jak reagować i zachowywać się w sytuacji agresji, odmowy ze strony dziecka. Uczy nowych sposobów porozumiewania się dorosłych z dziećmi.
- termin:

DZIECKO W SYTUACJI ROZWODU RODZICÓW
- prowadzący: Barbara Nasarzewska - pedagog, socjoterapeuta, terapeuta uzależnień, mediator rodzinny, praktyk NLP, trener biznesu , rozwoju osobistego
- adresaci programu: rodzice w trakcie rozwodu, separacji, osoby opiekujące się dziećmi swoich partnerów oraz ci rodzice, którzy zauważają u swoich dzieci nietypowe zachowania wynikające z trudnych sytuacji rodzinnych - 10 - 12 uczestników w grupie
- zakres merytoryczny:
1. Sytuacja kryzysowa w rodzinie – konflikt, separacja, rozwód
2. Jak prawo chroni dziecko w sytuacji rozwodu rodziców?
3. Rodzice w sytuacji rozstania/co przeżywają rozstający się małżonkowie?
na co narażone są kobiety, gdy zostają się same z dziećmi / z czym muszą się zmierzyć
na co narażeni są mężczyźni, gdy odchodzą / z czym muszą się zmierzyć
opieka naprzemienna / plan rodzicielski
co zrobić, by pozostać rodzicem
4. Sytuacja psychologiczna dziecka
jak dzieci reagują na rozstanie rodziców?
5. Jak dziecko radzi sobie z rozwodem?
co wpływa na radzenie sobie?
etapy przeżywania przez dziecko rozwodu rodziców
6. 9 życzeń dzieci, których rodzice są w trakcie separacji lub rozwodu
7. Jak pomóc dziecku oswoić się z nową sytuacją / formy pomocy dziecku
8. Nowy partner.
9. Mediacje rodzinne – czym są i jak mogą pomóc w sytuacji konfliktu rodzinnego
- termin:

NARKOTYKI - NOWA RZECZYWISTOŚĆ
- prowadzący: Katarzyna Gross- Szumańska- pedagog, socjoterapeutka, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji
- adresaci programu: szkolenie skierowane do rodziców, pedagogów, nauczycieli
- zakres merytoryczny:Trudności rozwojowe i potrzeby młodego człowieka; Jak rozpoznać, czy dziecko sięga po narkotyki?;
Przyczyny sięgania po narkotyki; Wpływ narkotyków na organizm młodego człowieka; Mity narkotykowe a rzeczywistość; Style zaprzeczeń młodzieży sięgającej po narkotyki; Jak rozmawiać z dzieckiem o narkotykach?
- termin: realizacja w szkołach, w czwartki godz. 8:00 - 11:30 (w trakcie realizacji)
- kontakt: osobiście z prowadzącą, Katarzyną Gross - Szumańską (tel.: 600-246-243) albo z siedzibą PTZN

W CIENIU OLBRZYMÓW
- prowadząca: Barbara Nasarzewska - pedagog, socjoterapeuta, terapeuta uzależnień, mediator, praktyk NLP
- adresaci: osoby dorosłe z syndromem DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików) i DDD (Dorosłe Dzieci z Rodzin Dysfunkcyjnych) - 10 - 12 uczestników w grupie
- zakres merytoryczny:
Celem zajęć jest poprawa funkcjonowania w sferze osobistej i zawodowej, wzrost samooceny, mocy sprawczej, budowania satysfakcjonujących związków i relacji. Praca w grupie w życzliwej i przyjaznej atmosferze pozwala uczestnikom 'rozliczyć się' z przeszłością, z tym, co trudne, bolesne, ograniczające. Poznać to znaczy zrozumieć, a zrozumieć to znaczy uwolnić się od bólu, lęku, gniewu by budować swoje dorosłe życie. Program realizowany w dwóch częściach po 10 spotkań.
- TERMIN:

WSPÓŁFINANSOWANE Z WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO

- PORADNICTWO RODZINNE
- PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA
- SYSTEMOWE PORADNICTWO RODZINNE
- KONSULTACJE - PORADY SPECJALISTÓW

NARKOTYKI - MITY A RZECZYWISTOŚĆ
- prowadzący: Katarzyna Gross - Szumańska - pedagog, socjoterapeuta, psychoterapeuta w trakcie certyfikcji
- adresaci programu: 4 - godzinne warsztaty skierowane do uczniów szkół gimnazjalnych ponadgimnazjalnych
- zakres merytoryczny:
Przyczyny sięgania po narkotyki.
Naturalne sposoby radzenia sobie z trudnościami życiowymi.
Mity narkotykowe a rzeczywistość.
Źródła mitów narkotykowych.
Style zaprzeczeń młodzieży sięgającej po narkotyki
Gdzie szukać pomocy?
- termin: realizacja w szkołach, w czwartki godz. 8:00 - 11:30 (w trakcie realizacji)
- kontakt: osobiście z prowadzącą, Katarzyną Gross - Szumańską (tel.: 600-246-243) albo z siedzibą PTZN

SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW CZ.I
- prowadzący: Alicja Kembrowska - pedagog, socjoterapeuta
- adresaci programu: rodzice, nauczyciele, wychowawcy - 14 - 16 uczestników w grupie
- zakres merytoryczny:
Zajęcia prowadzone są metodami aktywnymi, uczą rodziców i nauczycieli m.in. w jaki sposób rozmawiać z dzieckiem, w jaki sposób pomóc dziecku w radzeniu sobie z własnymi uczuciami, jak reagować i zachowywać się w sytuacji agresji, odmowy ze strony dziecka. Uczy nowych sposobów porozumiewania się dorosłych z dziećmi.
- termin:

MÓJ CZAS, MOJE POTRZEBY - KRĄG KOBIET
- prowadząca: Barbara Nasarzewska - pedagog, socjoterapeutka, terapeuta uzależnień, mediator rodzinny, praktyk NLP, trener biznesu , rozwoju osobistego
- zakres merytoryczny:Program „Mój czas moje potrzeby” adresowany jest do kobiet w różnym wieku w szczególności 40+. Jego celem jest przełamanie funkcjonującego w społeczeństwie stereotypu kobiety, która „musi” się zestarzeć, której „nie wypada” konkurować z młodością, która „nie powinna” już być nastawiona na własny rozwój, która „powinna” bardziej koncentrować się na pomaganiu i wnukach. Większość kobiet nadal poddaje się takiemu schematowi, zamyka w kręgu dom – praca – dom. Zostaje sama z własnymi lękami, ograniczeniami, odgradza od ludzi. Tkwi w schemacie „muszę” a nie „chcę”.
Konsekwencją takiego schematu myślenia i działania jest poczucie samotności niekiedy wręcz izolacji, przeciążenie obowiązkami, lęk przed samotnością, chorobami, unikanie sytuacji trudnych, poczucie niezrozumienia, przemęczenie. W konsekwencji wzrasta liczba kobiet dotkniętych depresją, porzuconych, samotnych. W istniejących warunkach ekonomicznych wzrasta również liczba kobiet, które tracą pracę, przez co czują się gorsze, niesamodzielne, prezentują zaniżoną samoocenę brak wiary w swoje możliwości i umiejętności. Taka kobieta przekazuje swoim dzieciom w szczególności córkom określony wzorzec kobiecości. Mimo, że tego nie chce, jej córka powiela ten schemat w swoim własnym życiu.
- termin:

„JAK ODZYSKAĆ SIŁY I UWIERZYĆ W SIEBIE” - warsztat edukacyjno- treningowy dla ofiar przemocy - prowadzący: Barbara Nasarzewska; pedagog, socjoterapeuta, terapeuta uzależnień, praktyk NLP, mediator rodzinny - adresat: młodzież i osoby dorosłe które doświadczyły przemocy - zakres merytoryczny:
1) Co to jest przemoc? – definicje, role ofiary i sprawcy, warunki przemocy, schematy z przeszłości, toksyczne wzorce 2) Przemoc w rodzinie – cykl przemocy, przemoc a agresja, relacje, konsekwencje dla stron 3) Gdzie tkwi moja moc – kim jestem, jak postrzegam siebie, wewnętrzne przekonania, rola krytyka wewnętrznego, bycie w roli 4) Wychodzenie z przemocy – pakiet ćwiczeń wspierających uczestników w ćwiczeniu nowych konstruktywnych zachowań.
- termin:

„MĄDRY RODZIC - SZCZĘŚLIWE DZIECKO - DOBRA RODZINA” - warsztat edukacyjno – treningowy dla rodziców - prowadzący: Barbara Nasarzewska; pedagog, socjoterapeuta, terapeuta uzależnień, praktyk NLP, mediator rodzinny - adresat: rodzice, osoby pracujące w kontakcie z innymi, zajmujące się wychowaniem, pomaganiem - zakres merytoryczny: 1) schemat komunikacji – metoda równoważni wg Bandlera 2) bariera w komunikacji – jak działają struktury myślowe 3) empatia czy asertywność 4) manipulacja czy wywieranie wpływu 5) podążanie czyli jak mówić, aby inni chcieli nas słuchać
- termin:

DZIECKO W SYTUACJI ROZWODU RODZICÓW
- prowadzący: Barbara Nasarzewska - pedagog, socjoterapeuta, terapeuta uzależnień, mediator rodzinny, praktyk NLP, trener biznesu , rozwoju osobistego
- adresaci programu: rodzice w trakcie rozwodu, separacji, osoby opiekujące się dziećmi swoich partnerów oraz ci rodzice, którzy zauważają u swoich dzieci nietypowe zachowania wynikające z trudnych sytuacji rodzinnych - 10 - 12 uczestników w grupie
- zakres merytoryczny:
1. Sytuacja kryzysowa w rodzinie – konflikt, separacja, rozwód
2. Jak prawo chroni dziecko w sytuacji rozwodu rodziców?
3. Rodzice w sytuacji rozstania/co przeżywają rozstający się małżonkowie?
na co narażone są kobiety, gdy zostają się same z dziećmi / z czym muszą się zmierzyć
na co narażeni są mężczyźni, gdy odchodzą / z czym muszą się zmierzyć
opieka naprzemienna / plan rodzicielski
co zrobić, by pozostać rodzicem
4. Sytuacja psychologiczna dziecka
jak dzieci reagują na rozstanie rodziców?
5. Jak dziecko radzi sobie z rozwodem?
co wpływa na radzenie sobie?
etapy przeżywania przez dziecko rozwodu rodziców
6. 9 życzeń dzieci, których rodzice są w trakcie separacji lub rozwodu
7. Jak pomóc dziecku oswoić się z nową sytuacją / formy pomocy dziecku
8. Nowy partner.
9. Mediacje rodzinne – czym są i jak mogą pomóc w sytuacji konfliktu rodzinnego
- termin:

„JAK MĄDRZE WYCHOWAĆ DZIECKO - ZDĄŻYĆ PRZED PROBLEMEM” – warsztat psychoedukacyjny z profilaktyki uzależnień dla nauczycieli, wychowawców, rodziców - prowadzący: Barbara Nasarzewska; pedagog, socjoterapeuta, terapeuta uzależnień, praktyk NLP, mediator rodzinny - adresat: rodzice oraz osoby pracujące z dziećmi i młodzieżą (nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, pracownicy socjalni, kuratorzy - zakres merytoryczny: 1) Dziecko się zmienia – specyfika okresu adolescencji 2) Mój świat jest kolorowy – środki zmieniające świadomość, subkultury młodzieżowe, sekty, dlaczego dzieci w to wchodzą, jak działają zakazy 3) Szkoła jako źródło siły i frustracji – przyczyny trudności i niepowodzeń szkolnych, zachowania agresywne a deficyty rozwojowe 4) Powiedz mi jak rozmawiamy – postawy w relacjach dorosły – dziecko 5) Spójrz uważniej – etiologia zaburzeń zachowania i emocji
- termin:

PORADNIA PROFILAKTYKI ŚRODOWISKOWEJ DLA DZIECI, MŁODZIEŻY, DOROSŁYCH UDZIELA BEZPŁATNIE:
PORAD,
KONSULTACJI,
WSPARCIA,

W ZAKRESIE:

- UZALEŻNIEŃ,
- TRUDNOŚCI WYCHOWAWCZYCH,
- SYTUACJI KRYZYSOWYCH,
- PRZEMOCY,
- AGRESJI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU OD 10:00 - 18:00, PLAC ŚW. KATARZYNY 9, TEL. 56 655 52 70.**

GRUPA WSPARCIA DLA RODZICÓW DZIECI UZALEŻNIONYCH - PONIEDZIAŁEK, W GODZ. 16:00 - 18:00

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Zgłoszenia przyjmowane są pod nr tel. (56) 655 52 70 lub e-mail czlp.po|nurotnztp#czlp.po|nurotnztp

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License