Oferta szkoleniowa

Zarząd Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii Oddział w Toruniu informuje o zaprzestaniu działalności Oddziału z dniem 30 czerwca 2021r.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii Oddział w Toruniu informuje, że
od dnia 17 września 2012 roku Poradnia Profilaktyki Środowiskowej oraz siedziba PTZN
funkcjonuje pod nowym adresem -
Plac św. Katarzyny 9 (teren X Liceum Ogólnokształcącego, budynek LO wejście od szczytu)

PRZEKAŻ NAM 1 % PODATKU
KRS NR 0000395029
W TYTULE WPŁATY PODAJ: PTZN ODDZIAŁ TORUŃ
DZIĘKUJEMY !

WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW GMINY MIASTA TORUŃ

W OKRESIE OD STYCZNIA DO CZERWCA 2021r.:

- PORADY I KONSULTACJE
- PROWADZENIE GRUPY WSPARCIA

TYTOŃ A ZDROWIE
- prowadzący: pedagodzy toruńskich szkół ponadpodstawowych
- koordynator:Ewa Rudewicz pedagog,socjoterapeuta
- adresaci programu: uczniowie szkół ponadpodstawowych
- zakres merytoryczny:
Zajęcia prowadzone są w klasach ponadpodstawowych, szkołach branżowych, technicznych i licealnych przez pedagogów szkolnych w formie dwugodzinnych spotkań warsztatowych. Podczas zajęć uczniowie uzyskują wiedzę dotyczącą skutków palenia papierosów, e-papierosów, biernego palenia dla życia i zdrowia człowieka; poznają negatywny wpływ nikotyny na zajście w ciąże, rozwój płodu i urodzenie zdrowego dziecka z perspektywy przyszłego ojcostwa i macierzyństwa.

Przewidywana liczba uczestników to ok.1600 uczniów i 16 realizatorów/w czasie pandemii zajęcia realizowane zdalnie.
termin: wrzesień - grudzień

W CIENIU OLBRZYMÓW
- prowadząca: Barbara Nasarzewska - pedagog, socjoterapeuta, terapeuta uzależnień, mediator, praktyk NLP
- adresaci: osoby dorosłe z syndromem DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików) i DDD (Dorosłe Dzieci z Rodzin Dysfunkcyjnych) - 10 - 12 uczestników w grupie
- zakres merytoryczny:
Celem zajęć jest poprawa funkcjonowania w sferze osobistej i zawodowej, wzrost samooceny, mocy sprawczej, budowania satysfakcjonujących związków i relacji. Praca w grupie w życzliwej i przyjaznej atmosferze pozwala uczestnikom 'rozliczyć się' z przeszłością, z tym, co trudne, bolesne, ograniczające. Poznać to znaczy zrozumieć, zrozumieć to znaczy uwolnić się od bólu, lęku, gniewu by budować swoje dorosłe życie. Program realizowany w dwóch częściach po 10 spotkań.
- termin: styczeń - czerwiec 2021 r.

REALIZACJA INNYCH WARSZTATÓW, SZKOLEŃ W OKRESIE OD CZERWCA DO GRUDNIA 2021 r. JEST UZALEŻNIONA OD OTRZYMANIA DOTACJI

PORADNIA PROFILAKTYKI ŚRODOWISKOWEJ DLA DZIECI, MŁODZIEŻY, DOROSŁYCH UDZIELA BEZPŁATNIE:
PORAD,
KONSULTACJI,
WSPARCIA,

W ZAKRESIE:

- UZALEŻNIEŃ,
- TRUDNOŚCI WYCHOWAWCZYCH,
- SYTUACJI KRYZYSOWYCH,
- PRZEMOCY,
- AGRESJI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU OD 10:00 - 18:00, PLAC ŚW. KATARZYNY 9, TEL. 56 655 52 70.**

GRUPA WSPARCIA DLA RODZICÓW DZIECI UZALEŻNIONYCH - PONIEDZIAŁEK, W GODZ. 16:00 - 18:00

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Zgłoszenia przyjmowane są pod nr tel. (56) 655 52 70 lub e-mail lp.po|nurotnztp#lp.po|nurotnztp

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License