Instytucje pomocowe w Toruniu
754833_torun.jpg
Table of Contents

Pomoc dla Osób Uzależnionych


Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnień

Wojewódzka Poradnia Uzależnień i Współuzależnień

Toruń, ul. Szosa Bydgoska 1
Tel. 056 622 89 08, 056 622 68 31
http://www.wotuiw.torun.pl/index.htm

Ośrodek Terapii Odwykowej Uzależnień

Pododdział Młodzieżowej Terapii Uzależnień
Toruń, ul. Tramwajowa 2/4
Tel. 056 623 62 14
http://www.wotuiw.torun.pl/otou/otou.html

Ośrodek Krótkoterminowej Terapii Uzależnień

Toruń, ul. Szosa Bydgoska 1
Tel. 056 654 93 28
http://www.wotuiw.torun.pl/wit/tsr.htm

Oddział Odwykowy Całodobowy

Toruń – Czerniewice, ul. Włocławska 233
Tel. 056 622 93 80, 056 622 93 21

Całodobowy Młodzieżowy Oddział Leczenia Uzależnień

Toruń – Czerniewice, ul. Włocławska 233
Tel. 056 637 78 13, 056 622 90 61
http://www.wotuiw.torun.pl/mlodziezowy/dane/mlodziezowy.html

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Toruń, ul. Batorego 38/44
Tel. 056 623 25 19

Izba Wytrzeźwień

Toruń, ul. Kasztanowa 16
Tel. 056 645 89 69, 056 645 89 96

Stowarzyszenie Profilaktyki Uzależnień „Zdrowa Rodzina”

Toruń, ul. Kościuszki 23
Tel. 056 623 23 62

Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U"

Toruń, ul. Strumykowa 4
Tel. 056 622 62 14

Pomoc dla Osób Bezdomnych oraz Ofiar Przemocy


Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn

Toruń, ul. Kościuszki 4
Tel. 056 623 33 36

Noclegownia dla Bezdomnych Mężczyzn przy Izbie Wytrzeźwień

Toruń, ul. Kasztanowa 16
Tel. 056 645 89 69

Toruński Dom dla Osób Bezdomnych i Najuboższych „Monar-Markot”

Toruń, ul. Dybowska 1
Tel. 056 651 35 96

Toruńskie Centrum „Caritas”

Toruń, ul. Szosa Bydgoska 1
Tel. 056 654 05 43

Ośrodek PCK

Toruń, ul. Szczecińska 13
Tel. 056 657 22 52

Centrum Pielęgnacji „Caritas”

Toruń, ul. Wyszyńskiego7/9
Tel. 056 659 03 97

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Toruń, ul. Legionów 220
Tel. 056 658 68 52, 056 658 68 54

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zespół ds. Przemocy w Rodzinie
Toruń, ul. Batorego 38/44
Tel. 056 611 83 24

Stowarzyszenie AZYL

Toruń, ul. Brzozowa 9
Tel. 056 657 58 61

Rzecznik Praw Ofiar

Toruń, ul. Słowackiego 114
Tel. 056 659 15 99

Pomoc dla Osób Chorych Psychicznie


Wojewódzka Przychodnia Zdrowia Psychicznego

Toruń, ul. Mickiewicza 24/26
Tel. 056 658 08 22

Poradnia Psychogeriatryczna

Toruń, ul. Curie Skłodowskiej 27/29
Tel. 056 658 07 40

Oddziały Psychiatryczne

Toruń, ul. Curie Skłodowskiej 27/29
Tel. 056 658 07 00

Pomoc dla Osób Niepełnosprawnych


Miejski Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży

Toruń, ul. Łyskowskiego 15
Tel. 056 648 05 06, 056 648 16 26

Pracownia Rozwijania Twórczości Osób niepełnosprawnych

Toruń, ul. Szosa chełmińska 254
Tel. 056 650 90 59

Ośrodek Czytelnictwa chorych i niepełnosprawnych

Toruń, ul. Szczytna 13
Tel. 056 622 87 14, 056 622 56 74

Wspólnota Dzieci Niepełnosprawnych „Arka Noego”

Toruń, ul. Św. Józefa 23/35
Tel. 056 654 47 62 wew. 325

Fundacja Ducha Na Rzecz Rehabilitacji Naturalnej Ludzi Niepełnosprawnych

Toruń, ul. Szosa Bydgoska 15
Tel. 056 654 95 83

Fundacja Na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych „Daj Szansę”

Toruń, ul. Piskorskiej 13
Tel. 056 648 23 63

Polski Związek Głuchych

Toruń, ul. Krasińskiego 70
Tel. 056 655 41 09

Polski Związek Niewidomych

Toruń, ul. Okólna 169
Tel. 056 652 06 83

Polski Związek Emerytów i Rencistów

Toruń, ul. Strumykowa 4
Tel. 056 622 87 83

RC Fundacja Konsultingu i Rehabilitacji

Toruń, ul. Podmurna 50/2
Tel. 056 655 06 77

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Toruń, ul. Szosa Chełmińska 28
Tel. 056 654 66 92

Pomoc dla Osób Bezrobotnych


Wojewódzki Urząd Pracy

Toruń, ul. Szosa Chełmińska 30/32
Tel. 056 622 10 59

Powiatowy Urząd Pracy

Toruń, ul. Mazowiecka 49a
Tel. 056 658 02 02

Centrum Integracji Społecznej CISTOR

Toruń, ul. Stokrotkowa 22
Tel. 056 654 92 79

Centrum Informacji Zawodowej

Toruń, ul. Szpitalna 6
Tel. 056 621 01 67

Ochotnicze Hufce Pracy

Toruń, ul. Poznańska 11/13
Tel. 056 654 70 68

Telefony Zaufania


Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

Tel. 056 622 29 91
środa 13.00 – 17.00

„Pomarańczowa Linia”

Tel. 0 801 140 068
codziennie 16.00 – 21.00

„Niebieska Linia”

Tel. 0 800 154 030
codziennie 17.00 – 21.00

„Informacja AIDS”

Tel. o52 325 56 39

Telefon Zaufania „Pogotowie Makowe”

Tel. 056 622 62 14
wt – pt 16.00 – 19.00

Adopcyjny Telefon Zaufania

Tel. 056 652 29 32
wtorek 15.00 – 17.00

Telefon Zaufania w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie

Tel. 056 622 00 00
pon – pt 17.00 – 21.00

Poradnie


Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

Toruń, ul. Prosta 4
Tel. 056 622 42 17, 056 622 29 91
http://uran.um.torun.pl/~weis/poradnia/index.htm

Poradnia Psychogeriatryczna

Toruń, ul. Curie Skłodowskiej 27/29
Tel. 056 658 07 40

Poradnia Psychiatryczna dla Dzieci i Młodzieży

Toruń, ul. Mickiewicza 24/26
Tel. 056 658 08 12

Wojewódzka Poradnia Lecznictwa Psychiatrycznego

Toruń, ul. Mickiewicza 24/26
Tel. 056 658 08 12

Wojewódzka Poradnia Odwykowa Uzależnień i Współuzależnień

Toruń, ul. Szosa Bydgoska 1
Tel. 056 622 68 31, 056 622 89 08

Domy Pomocy Społecznej


Dom Pomocy Społecznej im. L. Szumana

Toruń, ul. Szosa Chełmińska 220
Tel. 056 654 56 42
http://www.dps.torun.pl/glowna.htm

Dzienny Dom Pomocy Społecznej

Toruń, ul. Gagarina 152
Tel. 056 654 18 57

Środowiskowy Dom Samopomocy „Caritas”

Toruń, ul. Szosa Bydgoska 1
Tel. 056 654 05 43
http://www.torun.caritas.pl/domysamop.php

Środowiskowy Dom Samopomocy im. Brata Alberta

Toruń, ul. Rydygiera 23
Tel. 056 657 59 28

Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze


„Młody Las”

Toruń, ul. Sienkiewicza 12
Tel. 056 622 77 29
http://www.torun.mm.pl/~mlodylas/

Dom Dziecka nr 2

Toruń, ul. Donimirskiego 4
Tel. 056 648 36 79
http://dd2.pl/

Dom Dziecka nr 3

Toruń, ul. Bydgoska 74
Tel. 056 622 29 03

Rodzinny Dom Dziecka

Toruń, ul. Rzepakowa 1/3
Tel. 056 654 51 40

Dom Rodzinny

Toruń, ul. Smocza 11/13
Tel. 056 657 27 32

Dom Rodzinny

Toruń, ul. Żytnia 28
Tel. 056 654 54 72

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny

Toruń, ul. Konstytucji 3 Maja 40A
Tel. (56) 652-29-32
www.k-poa.torun.pl

Diecezjalny Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy

Toruń, ul. Panny Marii 2
Tel. 056 652 26 26
http://www.diecezja.torun.pl/art_pokaz.php?dzialart=akt_zd&idart=304&s=2

Placówki Opiekuńczo – Pielęgnacyjne oraz Opieka Paliatywna


Polski Czerwony Krzyż

Toruń, ul. Szczecińska 13
Tel. 056 657 22 52

Polski Komitet Pomocy Społecznej

Toruń, ul. Wielkie Garbary 2
Tel. 056 622 48 98

Centrum Pielęgnacji „Caritas”

Toruń, ul. Wyszyńskiego 7/9
Tel. 056 659 03 97

Toruńskie Centrum „Caritas”

Toruń, ul. Szosa Bydgoska 1
Tel. 056 654 05 43

Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy im. Jerzego Popiełuszki

Toruń, ul. Ligi Polskiej 8
Tel. 056 650 82 99

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy

Toruń, ul. Paderewskiego 2
Tel. 056 652 01 73

Hospicjum „Światło”

Toruń, ul. Grunwaldzka 64
Tel. 056 651 14 37
http://www.hospicjum.intelink.pl/

Niepubliczny Zakład Opiekuńczo – Zdrowotny „Nadzieja”

Toruń, ul. Włocławska 169/3
Tel. 056 652 96 67

Inne Instytucje Pomocy Społecznej


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Toruń, ul. Dekerta 24
Tel. 056 661 17 30

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Toruń, ul. Konstytucji 3 Maja 40c
Tel. 056 650 85 62
http://www.mopr.torun.pl

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Toruń, ul. Słowackiego 114
Tel. 056 659 12 94, 056 657 14 60

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License