DZIAŁALNOŚĆ
852057_florescence__3.jpg

DZIAŁALNOŚĆ POLSKIEGO TOWARZYSTWA ZAPOBIEGANIA NARKOMANII

Oddział w Toruniu

Siedziba

Adres: 87-100 Toruń, Plac św.Katarzyny 9

Tel/Fax: (56) 655 52 70

E- mail: lp.po|nurotnztp#lp.po|nurotnztp

Godziny pracy Poradni

poniedziałek - piątek: 10:00 - 18:00

Zarząd

Wiesława Makacewicz – Przewodnicząca Oddziału
Maria Rochowiak – W-ce przewodnicząca
Barbara Nasarzewska – Skarbnik
Ewa Rudewicz – Sekretarz
Agata Romanowska - Członek

Stałe formy działalności

Poradnia Profilaktyki Środowiskowej

Prowadzenie szkoleń

Realizacja programów profilaktycznych w szkołach

Grupa wsparcia

Inne informacje

Numer konta: 56 1020 5011 0000 9102 0094 4991

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License