Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii w Toruniu

Zarząd Polskiego Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział w Toruniu informuje o zaprzestaniu działalności Oddziału z dniem 30 czerwca 2021r.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License